Trädruin

DellenArboristen

Tel: 0736 904 804

Trädruin


Även döda och farliga, ruttnade träd kan vara värda att behålla då de utgör ett viktigt livsrum för fåglar och insekter, gnagare och svampar. De kan också vara värdefulla ur en estetisk och kulturhistorisk aspekt.


Man skapar en trädruin genom att utföra en kraftigt avlastande beskärning, en så kallad avvecklingsbekärning, där stora delar av kronan avlägsnas.


För att trädet ska behålla sin speciella karaktär görs kronsnitt på stammar och stora grenar för att efterlikna naturliga brottytor. Detta är även mer inbjudande för insekter och svampar då mer ved blir exponerad.


Trädet är nu säkrare och kan fortfarande stå som värd för många former av liv.

Exempel på trädruin jag skapade åt Delsbo Kyrka:

Före och efter beskärning

Exempel på kronsnitt