Trädbeskärning

DellenArboristen

Tel: 0736 904 804

Jag kan hjälpa till att ordna med bortforsling av grenar och ris om det behövs!

Att beskära träd kan vara viktigt både för vår säkerhet och för trädets hälsa. Det kan också göra ett träd vackrare.


Det finns många sätt att beskära ett träd på - man kan till exempel:


  • Avlägsna döda grenar. T ex så kan gamla tallar bli mycket finare efter lite rensning!


  • Reducera vikten (avlastande beskärning) på ett delvis ruttet träd för att göra det säkrare och på så sätt kunna behålla det  • Glesa ur kronan för att släppa igenom mera ljus


  • Reducera kronan mot fasader eller belysning


  • Avlägsna grenar som skaver mot varandra och skadar trädet


  • Lyfta kronan för att göra mer plats under, som

t ex på en parkering