Avlastande beskärning

DellenArboristen

Tel: 0736 904 804

Avlastande beskärning

Ibland har man ett träd som är värdefullt att behålla men som tyvärr kan utgöra en fara eftersom det kan vara ruttet och i dåligt skick. I dessa fall kan man göra en avlastande beskärning för att reducera vikten och minska vindeffekten. Trädet blir då säkrare eftersom risken minskar att grenar bryts av och att trädet blåser omkull.


En lättare viktreduktion kan göras genom att gallra bland grenarna i kronan. En kraftigare viktreduktion kräver att man även kortar av de längsta grenarna och reducerar toppen.


Det är viktigt att man behåller trädets naturliga form vid beskärningen.


Bilderna visar exempel på ett träd med rutten stam som beskärdes genom att gallra ur kronan, ta ner toppen och avlägsna döda grenar. Som man kan se på bilden så har trädet fortfarande en naturlig form efter beskärningen.