Kronsäkring

DellenArboristen

Tel: 0736 904 804


Här är ett exempel på en tall som jag kronsäkrat då en stam var skadad. Genom att fästa en kronsäkringslina mellan stammarna får den skadade stammen stöd och hindras från att röra sig allför mycket när det blåser.


Kronsäkring bör kombineras med en avlastande beskärning för bästa resultat.